Natisni

Ukrep

Vzpostavitev sistema SPOT, Slovenska poslovna točka

Naloge

Strategija razvoja javne uprave 2020

3. Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1. Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.1. Izboljšanje poslovnega okolja

Dodatno pojasnilo / opombe
Kazalnik: Delež prenovljenih točk
Izhodiščne vrednosti za l. 2014: 0
Ciljne vrednosti za l. 2020: 30 %
Finančni viri: Sredstva EU, integralna sredstva

Zgodovina statusov

04.06.2018 R
26.10.2017 DR
26.01.2017 DR
26.09.2016 DR
03.06.2016 DR
17.02.2016 DR
16.09.2015 N

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Kategorija Podporno okolje
Odgovorni resor MGRT
Sodelujoči MJU
Področja svetovne banke Goods market efficiency
Rok za realizacijo 31.12.2017
Zadnja sprememba 04.06.2018
Viri Zaporedna številka v dokumentu
Akt za mala podjetja/Načela SBA Spodbujanje podjetništva / Entrepreneurship
Prioritete Vlade RS 2017